VVS-eftersyn af andelsbolig med fælles opvarmnings- og brugsvandssystem.

Retningslinier for vvs-tjekket

Udgangspunktet for eftersynet er en vurdering af vvs-installationernes beskaffenhed efter de krav, der var gældende, da installationen blev udført eller ændret.
Eftersynet er således baseret på rekvirentens oplysninger om installationernes alder mm.
VVS-eftersynet for lejligheder er målrettet boliginstallationerne i lejligheden.
VVS-eftersynet indeholder således eksempelvis ikke en gennemgang af varmecentralen eller fællesinstallationer.
Eftersynet gennemføres som en visuel inspektion af de umiddelbart tilgængelige dele af installationerne kombineret med funktionsafprøvning af komponenter og
apparater. Ved meget store lejligheder (> 200m²) kan stikprøver komme på tale, men da anføres dette specifikt i eftersynsrapporten.
VVS-eftersynet indeholder

1.) Eftersyn og funktionsafprøvning af synlige vand- og afløbsinstallationer i lejligheden
2.) Eftersyn og afprøvning af lejlighedens varmeanlægs funktion (regulering af varme på den enkelte varmekilde)
3.) Eftersyn – og hvis muligt, afprøvning af ventilationsanlæg