Ved pasning vil der altid blive sørget for de mest basale behov, såsom mad, frisk vand og ren bakke/bur.

Det er op til hver enkelt kunde at vælge de slags services, de har brug for, og hvor lang tid en pasning skal vare. Nogle dyr kræver større opmærksomhed end andre, og det vil der selvfølgelig blive taget hensyn til.

Hvis man løbende har brug for at vide, hvordan det går med pasningen af ens kæledyr, kan man under Tillægsydelser (se menuen Priser) bestille SMS update eller et kort opkald.

Der vil blive taget højde for kundernes individuelle ønsker, der fx kan være pasning/pleje af pels, eller hvis der skal gives nogen form for medicin, salve m.m. Hvis man har behov for, at bur eller/bakke bliver helt rengjort med nyt grus osv., er det også noget, vi kan være behjælpelig med.

Pasning af katte i deres eget hjem

En kat trives oftest bedst i sine vante omgivelser, også selvom det betyder mindre kontakt med mennesker i en periode, da katte nemt kan blive stresset over nye omgivelser. Nogle katte er meget kontaktsøgende, mens andre er mere reserverede – Vi tager naturligvis hensyn til den enkelte kats behov ved pasning. Samtidig kan behovet for kæl og leg samt kontakt ofte blive større efter nogle dage, hvilket vi naturligvis også tager hensyn til.

Under vort besøg tømmer vi kattebakken for efterladenskaber, giver din kat mad og rent vand samt leger og kæler med katten, hvis den har lyst. Som en tillægsydelse kan vi endvidere tilbyde at holde dig orienteret om, hvordan din kat har det, via sms, telefonopkald eller e-mail.

Hundeluftning

Har du ikke mulighed for selv at lufte din hund eller vil du gerne undgå, at din hund er alene hjemme mange timer i løbet af dagen, tilbyder vi at lufte din hund i hundens nærområde.

Vi sørger for at lufte din hund i løbet af dagen, så du kommer hjem til en glad og tilfreds hund.

Pasning af øvrige kæledyr i deres eget hjem

Ring og hør nærmere om muligheden for pasning af dine kæledyr. Ved pasning vil vi altid sørge for mad, frisk vand og rengøring af bakke/bur for diverse efterladenskaber samt omsorg generelt.

Pasning af heste o.lign.

Når du skal på ferie e.l. hjælper vi gerne med at passe dine heste, køer, får etc. Ring og hør nærmere om muligheden for pasning af dine dyr.

Pasningen kunne fx omfatte:

  • Fodring med kraftfoder og wrap/hø
  • Sørge for vand
  • Udlukning på fold / indlukning fra fold
  • Udmugning af ”klatter” i mindre omfang

Konsultation / introduktionsbesøg

Før en evt. aftale om pasning af dit kæledyr, vil vi komme på besøg hjemme hos jer, så både du og dit kæledyr kan møde os, og vi kan tale om dine forventninger og aftale nærmere vedr. dit kæledyrs behov og dine ønsker.

Vi vil under introduktionsbesøget udfærdige en pasningsaftale, så vi har alle nødvendige oplysninger til varetagelsen af den ønskede pasning.

Det er en tillidssag at overlade sit kæledyr til en anden. Det er derfor vigtigt for os, at der er gensidig tryghed og tillid. Vi vil under pasningen dit kæledyr sørge for, at den får den ønskede omsorg og opmærksomhed.

Bemærk, at introduktionsbesøget er obligatorisk.

Tillægsydelser

Udover pasningen af dit kæledyr kan du tilkøbe forskellige tillægsydelser, såsom tømning af postkasse, vanding af blomster m.m.